Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

95 TƏRTƏR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ALIYEV SAHİB EYVAZ02.01.1964LİDER TELEVİZİYASINDA SİYASİ İCMALÇIBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
ƏHMƏDOV ƏHMƏD HÜSEYN08.09.1958YAP TƏRTƏR RAYON TƏŞKİLATINDA APARATIN RƏHBƏRİYAPYAP04.10.2010
MƏNAFOVA ŞÖHLƏ ƏZİZ25.12.1956TİAHİ TƏRTƏR RAYON KOMİTƏSİNİN SƏDRİYAPÖZÜ11.10.2010
MUSAYEV AKİF PƏNAH15.03.1961TƏRTƏR QUM-ÇINQIL KARXANASININ MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010