Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

94 BƏRDƏ KƏND SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABDULLAYEV NATİQ YUSİF23.06.1968"AZE CONSALTİNQ QRUP" ŞİRKƏTİ, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ16.10.2010
BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR BAXŞƏLİ26.11.1954AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTATBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
BEHBUDOV ŞƏMİL CAMAL12.04.1960BƏRDƏ ŞƏHƏR KOMMUNAL MÜƏSSİSƏLƏR KOMBİNATI, RƏİSYAPYAP29.09.2010
MEHDİYEVA PÜSTƏ TAHİR27.04.1961AKADEMİK Z. ƏLİYEVA ADINA ORTA MƏKTƏB, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
ŞAHSUVAROV TALEH NOVRUZ10.03.1977SOSİAL İNFORMASİYA AGENTLİYİ, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010