Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

92 ZƏRDAB-UCAR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏHMƏDOV ATAŞ DAVUD25.02.1961FƏRDİ FƏALİYYƏTKXCPKXCP05.10.2010
ƏLİYEVA JALƏ FAZİL30.06.1966MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI, BAKI DÖVLƏT UNV, PROFESSORUBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
HƏSƏNOV SEYFİ İNQİLAB27.10.195892 SAYLI ZƏRDAB - UCAR DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA KATİBPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİB"QARABAĞ" BLOKU28.09.2010
SULTANOV YUSİF NƏBİ17.08.1958ZƏRDAB RAYON ƏLİBƏYLİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ05.10.2010
VƏLİYEV CANPOLAD ŞAMİL12.12.1965ZƏRDAB ŞƏHƏRİ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİYƏ MƏRKƏZİNİN DİREKTORUYAPYAP28.09.2010