Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

91 UCAR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABDULLAYEVA ŞƏHLA ƏHMƏD27.02.1963UCAR RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ ÜMUMİ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP28.09.2010
ƏLƏKBƏROV ŞAHLAR XƏLİL27.08.1955İŞLƏMİRÜMİD"QARABAĞ" BLOKU12.10.2010
MƏMMƏDOV ELTON ARZUMAN18.12.1954AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBİTƏRƏFTƏŞƏBBÜS QRUPU25.09.2010
MİRZƏYEV AYDIN ƏLİRZA16.04.1962AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏMİRYOL İDARƏSİNDƏ BRİQADİRVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU11.10.2010