Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

90 AĞDAŞ SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AZƏRİ HƏMİD İDRİS16.11.1944AĞDAŞ RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASINDA HƏKİMAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU29.10.2010
ƏLİYEV LOĞMAN ALLAHVERƏN11.07.1964İŞSİZAMİPAMİP13.10.2010
ƏSƏDULLAYEV ÇİNGİZ RAUF25.08.1960AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ30.09.2010
HƏMİDOV VÜQAR RƏSUL10.09.1973AĞDAŞ BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİYAPYAP28.09.2010
ŞİRİNZADƏ MƏHƏMMƏD VASİF24.09.1968AĞDAŞ RAYON MƏŞƏD BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU13.10.2010