Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

9 BINƏQƏDI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
CƏBRAYILOV RAFAEL KAMİL28.12.1958MİLLİ MƏCLİS ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010
ƏHMƏDOV YAŞAR RƏHİM08.12.1958İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ03.10.2010
ƏLİYEV SAHİB BAYRAM29.01.1971AZƏRBAYCAN ETKTİ VƏ Tİ ŞÖBƏ MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
ƏLİYEV TALİYƏT MƏHƏMMƏD03.01.1970ADP. SƏDR MÜAVİNİADP"QARABAĞ" BLOKU11.10.2010
ƏLİYEVA AYTƏN HEYDƏR04.10.1979ÖZƏL HÜQUQ ŞİRKƏTİ. HÜQUQŞÜNASBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
İSMAYILOVA ZEYNAB ƏLƏŞRƏF05.05.1950RƏSSAMLAR İTTİFAQI, RƏSSAMBİTƏRƏFDADP13.10.2010
MƏMMƏDOV İLQAR ELDAR14.06.1970FƏRDİ SAHİBKAR, ÖZƏL MƏSLƏHƏTÇİBİTƏRƏFÖZÜ03.10.2010
MİRZƏYEV ZAKİR İLYAS31.03.1954AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ, DOSENTYAPYAP29.09.2010
MUSAYEV ELŞAD NƏBİ05.09.1963BAP. SƏDRBAPKXCP29.09.2010
NAĞI AKİF QAZAX13.08.1957QARABAĞ AZADLIQ TƏŞKİLATI İCTİMAİ BİRLİYİNİN RƏHBƏRİBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
ORUCOV ƏLİ MƏHƏMMƏD01.09.1969"MİLLƏT"QƏZETİ,BAŞ REDAKTOR. AMİP MƏTBUAT VƏ TƏBLİĞAT KATİBİAMİPAMİP11.10.2010