Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

87 AĞSU-İSMAYILLI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BABALI YAQUB MƏHƏMMƏD10.05.1961MÜVƏQQƏTİ İŞSİZKXCPKXCP07.10.2010
CAVADOV ƏRƏSTUN NURƏDDİN20.10.1948MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP27.09.2010
DAŞDƏMİROV SAHİB ATAMOVİÇ29.06.1981MUĞANBANK ASC HÜQUQ DEPARTAMENTİNİNİ DİREKTORUBİTƏRƏFTƏŞƏBBÜS QRUPU29.09.2010
XASAYEV ŞAHLAR QÜDRƏT15.10.1957"İMEKS" MMC SATIŞ MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
NURİYEV CÜMŞÜD QURBAN16.09.1955TƏFƏKKÜR UNİVERSİTETİ PROFESSOR - MÜƏLLİMBİTƏRƏFDADP04.10.2010