Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

81 BEYLƏQAN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBAS TAPDIQ ƏLİKİŞİ04.09.1952"PARALEL" QƏZETİ, BAŞ REDAKTORBİTƏRƏFÖZÜ09.10.2010
ALIŞLI RÖVŞƏN TALIŞ16.07.1964İŞSİZAXCPÖZÜ09.10.2010
BAYRAMOV ELMAN ƏKBƏR12.02.1954İŞSİZAMİPAMİP13.10.2010
ƏLİYEV MƏHƏMMƏD FƏTULLAH20.07.1955BEYLƏQAN ŞAHMAT MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏF"İSLAHAT" BLOKU09.10.2010
ƏSƏDOV ƏYYUB ƏSƏD10.12.1961BEYLƏQAN ŞƏHƏRİ 610 SAYLI MƏRKƏZİ APTEK, MÜDİRBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
HEYDƏROV RÖVŞƏN RZAQULU02.09.1962TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ15.10.2010
ORUCOV AYAZ İSMAYIL01.01.1959AZƏRB. RESPUB. MƏCBURİ KÖÇKÜN. SOSİAL İNKİŞAF FONDU,DİREKTORYAPYAP25.09.2010