Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

80 İMIŞLI-BEYLƏQAN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI01.08.1957DEMOKRATİYA VƏ İNSAN HÜQUQLARI KOMTƏSİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010
MİRZƏYEV MÜRŞÜD MƏHƏMMƏDƏLİ03.06.1972İMİŞLİ RAYON BƏCİRƏVAN BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPÖZÜ21.10.2010
MUSTAFAYEV FƏZAİL ƏLİHEYDƏR02.09.1952İMİŞLİ RAYONU HACIBABALI KƏND ƏSAS MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ10.10.2010
POLADOV NİZAM QARYAĞDI01.04.1967İMİŞLİ RAYONU BOŞÇALILAR BƏLƏDİYYƏSİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ09.10.2010
RÜSTƏMLİ TAHİRƏ AĞAMİR03.01.1969YAP İMİŞLİ RAYON TƏŞKİLATINDA APARAT RƏHBƏRİYAPYAP29.09.2010