Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

8 BINƏQƏDI BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ADIGÖZƏLOVA İRADƏ ƏHMƏD PAŞA QIZI08.04.1961AMİP, MƏRKƏZİ ŞURANIN SƏDRİNİN MÜAVİNİAMİPAMİP13.10.2010
ƏSƏDOV OQTAY SABİR OĞLU03.01.1955AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI. MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİYAPYAP25.09.2010
HACIYEV BƏYƏLİ ƏLƏKBƏR OĞLU24.04.1949"AVTO-QARANT"ASC İDARƏ HEYYƏTİNİN SƏDRİDADPDADP02.10.2010
HACIYEV HİKMƏT CƏMİL OĞLU03.11.1960VİP BİNƏQƏDİ RAYON TƏŞKİLATININ SƏDRİVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU08.10.2010
İSRAFİLOV VAQİF İSMAYIL OĞLU17.06.1959AZƏRBAYCAN PEDOQOJİ UNİVERSİTET. DOSENTBİTƏRƏFÖZÜ08.10.2010
SƏMƏDBƏYLİ ARZU HƏBİB OĞLU10.05.1962MİLLİ MƏCLİS. MİLLƏT VƏKİLİ.MÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU06.10.2010