Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

76 LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
CƏFƏROV RAHAB ŞAHİ03.05.1950LƏNKƏRAN RAYONU MAMUSTA KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMKXCPKXCP13.10.2010
ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS24.10.1963MİLLİ MƏCLİSİNİN SƏDRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİYAPYAP27.09.2010
SƏFƏROV SAMİQ SAKİT02.05.1985LƏNKƏRAN RAYONU ŞIXƏKƏRAN KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
TEYMUROV MALİK MİRSALEH17.08.1977LƏNKƏRAN YOL TİKİNTİ AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ, USTABİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010