Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

73 LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ALLAHVERDİYEV NİBUVVƏT HÜSEYN07.04.1956DSMF-NUN LƏNKƏRAN ŞƏHƏR ŞÖBƏSİ,APARICI MÜTƏXƏSSİSYAPYAP28.09.2010
BABAYEV ƏDALƏT HİDAYƏT11.10.1954SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ06.05.1963MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
MİRZƏYEV TEHRAN MƏHƏRRƏM26.09.1951İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ14.10.2010