Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

72 YARDIMLI-MASALLI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BİNYƏTOV ƏFQAN YAQUB01.11.1984KAPİTAL BANK YARDIMLI RAYON FİLİALINDA XƏZİNƏDARBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
ƏLİYEV SƏRVƏR MƏLİKMƏMMƏD01.07.1971QARAQAYA KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİYAPYAP27.09.2010
MİRZƏYEV YUSİF KƏRİM11.09.1945"İLĞIM"ŞİRKƏTİNİN SAHİBİBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
PAŞA ELŞAD ƏLHÜSEYN03.09.1974"YENİ MÜSAVAT"QƏZETİNDƏ MÜXBİRMÜSAVATÖZÜ17.10.2010
RÜSTƏMXANLI SABİR XUDU20.05.1946MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU27.09.2010