Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

71 MASALLI KƏND SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AXUNDOVA ELMİRA HÜSEYN26.05.1953AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
MEHTİYEV ŞİRZİYAD ZEYDULLA18.10.1960MASALLI RAYONU UŞAQ-GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİ,DİREKTORYAPYAP28.09.2010
NURİYEV ƏLİMƏMMƏD MALİ01.03.1964AR PREZİDENTİNİN YANINDA QHT-A DÖVLƏT DƏSTƏYİ ŞURASININ ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
RZAYEV İLQAR DAVUD03.03.1965AR "RİYAD" MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ BAKI ŞƏHƏRİ İDARƏ RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
ŞİRƏLİYEV CAVİD ƏLƏSGƏR05.11.1983"AYAN" QƏZETİNİN TƏSİSÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010