Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

7 ORDUBAD-CULFA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
HƏSƏNQULİYEV QÜDRƏT MÜZƏFFƏR29.01.1965AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBAXCP"İSLAHAT" BLOKU27.09.2010
ORUCOV RƏŞADƏT MÜHÜDDİN19.09.1979ORDUBAD RAYON ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ MƏRKƏZİNİN DİREKTORUYAPÖZÜ06.10.2010
SƏFƏROV ƏYYAR SALMAN06.07.1966ORDUBAD RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİNDƏ METODKABİNƏNİN MÜDİRİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ27.09.2010
SÜLEYMANLI TƏVƏKGÜL ŞÜKÜR12.03.1964İŞSİZKXCPKXCP06.10.2010