Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

67 CƏLILABAD ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
HƏSƏNOV MALİK ƏVƏZ15.02.1971"AZİNKOHOLDİNQ" TİKİNTİ ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİYAPYAP28.09.2010
MƏMMƏDOV İRZULLA İSLAM18.06.1961CƏLİLABAD RAYON BAYTARLIQ İDARƏSİNDƏ BAYTAR HƏKİMBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
MİRZƏXANOV FƏXRİ İBRAHİM15.01.1973SAHİBKARASRPÖZÜ11.10.2010
VƏLİYEV SƏXAVƏT İSA01.07.1944CƏLİLABAD RAYON TEXNİKİ YARADICILIQ MƏRKƏZİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010