Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

66 BILƏSUVAR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ASTANOV SİYASƏT ƏVƏZ12.08.1953SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
HƏSƏNOV COŞQUN XUDAŞÜKÜR15.11.1978"MNK" MMC-NİN BİLƏSUVAR FİLİALINDA HÜQUQŞÜNASBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
KAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA01.10.1942AZ. DÖVLƏT İQTİSAD UN-TETİ KAFEDRA MÜD. MİLLİ MƏCLİSİN DEPT.ASRPÖZÜ29.09.2010
MƏMMƏDOV KAZIM BAYRAM02.10.1955SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010