Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

65 SAATLI-SABIRABAD-KÜRDƏMIR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ17.11.1947AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ, REKTORYAPYAP27.09.2010
SOLTANOV ƏHƏDAĞA MİRAĞA10.09.1951SAATLI RAYONU, MƏRKƏZİ XƏSTƏXANA, CƏRRAHİYƏ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
TAPDIQOV HAQVERDİ HÜSEYN05.08.1952BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
UMUDOV LAZIM MİRZAĞA28.12.1958FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
YUSİFOV İSMAYIL SƏDULLA01.12.1975İŞSİZKXCPKXCP11.10.2010