Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

64 SABIRABAD IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏSƏDLİ SAMİR ŞAKİR01.06.1983BAKI ŞƏHƏRİ QIZILDAŞ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU06.10.2010
HƏSƏNOV VAHİD İBADULLA04.01.1956AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ, DOSENT TEX. ELİMLƏR. NAMİZBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
XƏLİLOV RÜSTƏM GÜLABBA01.07.1958AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP28.09.2010
LÜMƏNOV ƏNVƏR ADİL11.09.1974SABİRABAD R. QARATƏPƏ KƏND SAHƏ XƏSTƏXANASININ BAŞ HƏKİMİBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010