Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

63 SABIRABAD BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AĞAYEV ƏFLAN NƏDİRXAN05.07.1961SABİRABAD ŞƏH. N.NƏRİMANOV ADINA MƏKTƏB-LİSEY, MÜƏLLİMAXCPÖZÜ11.10.2010
MƏMMƏDOV MİRQALİB AĞAİRZA02.11.1957SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ11.10.2010
OSMANLI CEYHUN YUNİS30.01.1982"İRƏLİ" İCTİMAİ BİRLİYİ, SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010
SADIQOV QİYAS BÖYÜKAĞA27.03.1960AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTAT KÖMƏKÇİSİAXPKXCP30.09.2010