Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

62 SAATLI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
CAVADOV MALİK TƏRİŞ20.06.1952SAATLI RAYONU, QAZANBATAN KƏND ƏSAS MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMANA VƏTƏNANA VƏTƏN01.10.2010
ƏKBƏROV BƏYBALA ƏFRAS06.04.1957"AZƏRAQRARTİKİNTİ" ASC SAATLI "AQRARTİKİNTİ" FİLİALI, RƏİSPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ04.10.2010
ƏLİYEV CƏLAL ƏLİRZA30.06.1928AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP01.10.2010
ƏLİYEVA MİNAYƏ ƏLİSAHİB18.12.1943AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİ VƏ JURNALİSTLƏR BİRLİYİNİN ÜZVÜYAPÖZÜ08.10.2010
SEYİDOV KAMİL RZAQULU18.06.1957AZƏRBAYCAN AZAD RESPUBLİKAÇILAR PARTİYASI, SƏDRAARPÖZÜ11.10.2010