Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

61 NEFTÇALA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏHMƏDOV ARAZ TOFİQ02.10.1972NEFTÇALA RAYON UŞAQ GƏNCLƏR ŞAHMAT MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
ƏHMƏDZADƏ ƏFLATUN TƏVƏKKÜL13.04.19591 SAYLI MAYAK KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU07.10.2010
MƏLİKOV SOLTANHƏMİD HİLAL15.05.1957BAKI "LAZER" ELMİ-TEXNİKİ MƏRKƏZİNİN DİRKTORUBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR03.02.1941AZ.RES-NIN MM-NİN REGİONAL MƏSƏLƏLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİYAPYAP27.09.2010
RZAYEVA DİLBƏR GÜLHÜSEYN30.10.1971FİZİKİ ŞƏXSDADPDADP28.09.2010