Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

60 SALYAN-NEFTÇALA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM26.08.1947MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIANA VƏTƏNANA VƏTƏN27.09.2010
BABAYEV ZABİL XAMMƏD21.10.1949PARÇA XALAC KƏND ORTA MƏKTƏBİ-MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
HƏSƏNOV ƏZİZ MİKAYIL01.10.1952FİZİKİ ŞƏXSDADPDADP04.10.2010
İSMAYILOV İLHAM SURXAY19.07.1960"KLVSSİK A.İ." MMM ŞİRKƏTİNİNİ BAŞ DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
YUSUBOV ƏDALƏT HƏSƏNAĞA05.10.1960FİZİKİ ŞƏXSKXCPKXCP07.10.2010