Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

6 CULFA-BABƏK SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BAĞIRSOY YAŞAR BAĞIR25.04.1972BABƏK RAYON UŞAQ GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİ MƏŞQÇİ-MÜƏLLİMAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU06.10.2010
HACIYEV İSMAYIL MUXTAR21.01.1951AZƏRBAYCAN MİLLİ EA-NIN NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN MÜDİRİYAPYAP30.09.2010
İMANOV FƏTƏLİ ATAKİŞİ04.02.1957CULFA RAYON BƏNƏNİYAR KƏND ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBAXCP"İSLAHAT" BLOKU01.10.2010
MƏHƏRRƏMOV ABDULLA QADİR29.09.1958CULFA RAYON UŞAQ GƏNCLƏR İDMAN MƏKTƏBİ, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010