Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

59 SALYAN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏLİYEV VALEH HÜMMƏT13.09.1954MÜVƏQQƏTİ İŞSİZMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU05.10.2010
HACIYEV VAQİF RAZAQ18.12.1968FƏRDİ ƏMƏKKXCPKXCP08.10.2010
HÜSEYNOV ƏLİAĞA İZZƏT16.12.1946SALYAN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISIBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
QULİYEV NURALI MƏMMƏDBAĞIR06.01.1956RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİ, TƏMİR İSTİSMAR BÜROSUNUN RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
MÖVSÜMOV VASİF SEYİDƏLİ13.01.1960KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ FONDUNUN DİREKTORUBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010