Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

57 KÜRDƏMIR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BAĞIRZADƏ NAİL NİZAMİ11.07.1984DEMOKRATİK AZƏRBAYCAN DÜNYASI PARTİYASININ SƏDR MÜAVİNİDADPDADP29.09.2010
GÜLALIYEV VƏZİR ATAXAN07.10.1955KÜRDƏMİR ŞƏHƏR 5 SAYLI ORTA MƏKTƏBİN DİREKTOR MÜAVİNİÜMİD"QARABAĞ" BLOKU04.11.2010
QƏRİBOV FƏRHAD HƏSƏN20.06.1952AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP24.09.2010
MƏLİKOV ƏLYUSİF YUSİF18.09.1948KÜRDƏMİR RAYONU YENİKƏND KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMKXCPKXCP14.10.2010
MƏMMƏDOV ELŞƏN RƏŞİD05.02.1974SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
MİKAYILOV BAHA QASIM08.01.1965REGİONAL İNSAN HÜQUQLARI VƏ MAARİFLƏNDİRMƏ MƏRKƏZİNDƏ MÜAVİNMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU05.10.2010