Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

56 XAÇMAZ KƏND SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ÇELƏBİYEV EHTİRAM AĞADADAŞ01.06.1974İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
ƏLİYEV İLHAM ƏLİ SƏFTƏR26.04.1967ARPA,REG.İD,VƏ ÖZ.İD ORQAN.İLƏ İŞ ŞÖBƏSİ,BAŞ MƏSLƏHƏTÇİYAPYAP28.09.2010
İSKƏNDƏROV XOŞBƏXT MUSTAFA03.01.1961XAÇMAZ RAYONU. AŞAĞI LƏGƏR KƏND ƏSAS MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMAMİPAMİP28.09.2010
QULİYEV ARAZ ƏLİ10.03.1980AYDINLAR PARTİYASI GƏNCLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ"AYDINLAR PARTİYASI""QARABAĞ" BLOKU11.10.2010
MƏMMƏDRƏSULOV MƏZAHİR NAZİM10.10.1954XAÇMAZ MƏRKƏZİ RAYON XƏSTƏXANASI,MÜLKİ MÜDAFİƏ QƏRARQAH RƏİSVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU11.10.2010