Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

55 XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBASOVA LALƏ GÜLBABA09.06.1955DEPUTATBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
BURXANOV İBRAHİMCAN NADİROVİÇ01.04.1957MESXETİ TÜRK "VƏTƏN"CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ11.10.2010
ƏŞRƏFOV ARİF ƏŞRƏF15.04.1958AZƏR. RESPUB. STANDAR. METROL. VƏ PATENT ÜZRƏ DKA RƏHBƏRİYAPYAP28.09.2010
QURBANOV MƏMMƏD ƏLİAĞA28.02.1955XAÇMAZ ŞƏH.6 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMAMİPAMİP30.09.2010
MƏMMƏDOV ZÖHRAB SEYİDAĞA13.07.1962XAÇMAZ ŞƏH.MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM ŞÖBƏSİNDƏ MƏSLƏHƏTÇİBAXCP"İSLAHAT" BLOKU11.10.2010
PAŞAYEV MUSA PAŞA15.01.1952XAÇMAZ RAYON KÖRLAR CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
ŞƏFİYEV NİZAMİ BAYRAMƏLİ28.01.1958XAÇMAZ QUBA QUSAR DƏVƏÇİ ÜZRƏ TƏB.MÜH. CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010