Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

53 QUBA-QUSAR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABRAMOV YEVDA SASUNOVİÇ12.06.1948AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP30.09.2010
HƏMİDOV ZEYNAL PİRMƏD08.02.1971İŞLƏMİRADP"QARABAĞ" BLOKU30.10.2010
İSRAFİLOV YAŞAR AĞA15.12.1963CİMİ KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
QASIMOV ƏZİZAĞA MİRZƏHMƏD25.02.1959İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ08.10.2010
MİRZƏYEVA NƏZİRƏ NƏSRƏDDİN03.05.1957TORP. MÜLKİY. HÜQUQ. MÜDA. CƏM. QUBA REGİONAL MƏRKƏZİNİN SƏDYAPÖZÜ15.10.2010
VƏKİLOV BAHADIR KAMİL18.05.1969EKOLOG. VƏ TƏBİİ SƏRV. NAZİRL. MEŞƏLƏRİN İNKİŞAFI DEP. MÜT.BİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010