Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

52 QUBA SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ARZUMANLI VAQİF MİNAD05.03.1947AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINDA ŞÖBƏ MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
ƏHMƏDOV VAHİD QAZMƏMMƏD02.04.1947MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIBİTƏRƏFÖZÜ24.09.2010
KAZIMLI FİRİDUN AĞAHÜSEYN18.10.1951QUBA PEŞƏ LİSEYİNDƏ MÜƏLLİMAMİPAMİP07.10.2010
KƏRİMOV HÜSEYN AĞAHÜSEYN05.02.1967İŞSİZYAPYAP01.10.2010