Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

51 QUSAR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ADIGÖZƏLOV ELMAN ƏLİFXAN26.02.1967QUSAR BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
BADAMOV AZƏR CAMAL18.08.1968TELEKOMMUNİKASİYA QOVŞAĞINDA RƏİSYAPYAP25.09.2010
MƏMMƏDOV HƏSƏNBALA MƏHƏMMƏD30.01.1947BƏDİŞQALA KƏND MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU12.10.2010
RİZVANOV AĞABALA MƏCVULLA12.05.1971SAHİBKARPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ12.10.2010