Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

5 ŞAHBUZ-BABƏK SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
QURBANOV ARZU HEYDƏR23.08.1976ŞAHBUZ RAYON QAZ İSTİSMAR SAHƏSİNİN RƏİSİBİTƏRƏFÖZÜ29.09.2010
MƏMMƏDOV ƏBDÜL CƏLAL02.06.1950TƏQAÜDÇÜADP"QARABAĞ" BLOKU04.10.2010
NOVRUZOV SİYAVUŞ DÜNYAMALI17.02.1969YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASI İCRA KATİBİNİN MÜAVİNİYAPYAP28.09.2010
YUSİFBƏYLİ FƏRƏC ADİL19.09.1956TƏQAÜDÇÜBAXCP"İSLAHAT" BLOKU06.10.2010