Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

48 YEVLAX SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABDULLAYEV İKRAM MEHTİ08.09.1957MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
HACIYEVA SÜDABƏ YELMAR12.02.1958YEVLAX ŞƏHƏR 8 SAYLI ORTA MƏKTƏBDƏ DİL-ƏDƏBİYYAT MÜƏLLİMİBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
MƏMMƏDOV İLHAM KAZIM13.01.1962AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP27.09.2010
NƏSİBOVA XANIM HOPAL09.12.1959YERLİ "KÜR" QƏZETİ REDAKSİYASINDA MÜXBİRBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010