Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

47 MINGƏÇEVIR SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AŞUROVA ÜLKƏR İZZƏT10.12.1974MİNGƏÇEVİR POLİTEXNİK İNSTİTUTU, KAFEDRA MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
BƏNDƏLİYEVA AİDƏ ALLAHVERDİ12.07.1968AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ, BAŞ MÜƏLLİMDADPDADP27.09.2010
ƏHMƏDOV ELÇİN ŞƏRİF27.03.1955"RİYAD" MÜHAFİZƏ XİDMƏTİ MİNGƏÇEVİR BÖLMƏSİ, KURATORBİTƏRƏF"İSLAHAT" BLOKU07.10.2010
MİRZƏZADƏ AYDIN BÖYÜKKİŞİ02.07.1957AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIYAPYAP29.09.2010
YƏHYAYEV NƏRİMAN YAMƏN15.09.1952İŞSİZMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU19.10.2010