Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

46 ŞIRVAN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏMƏNOV AKİF MƏMİ12.04.1942PREZİDENT TƏQAÜDÇÜSÜBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
QOCAYEV RASİM BİNNƏT19.03.19589 SAYLI ORTA MƏKTƏB MÜƏLLİMÜMİD"QARABAĞ" BLOKU28.09.2010
QULİYEV AZAY ƏJDƏR23.06.1971AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
SƏFƏROVA MƏTANƏT ƏHMƏDAĞA22.08.1966MŞX-NİN 2 SAYLI TERAPEVTİK ŞÖBƏSİ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPÖZÜ07.10.2010