Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

45 ABŞERON SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ALIŞANOV ARİF NİZAM30.07.1960"AZ" TV Q.S.C. SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
CƏFƏROV İSA AĞA22.01.1949APİ ÜZVİ KİMYA KAFEDRASI MÜƏLLİMADP"QARABAĞ" BLOKU07.10.2010
ƏLİYEV VAHİD İLDIRIM25.02.1949ABŞERON TƏHSİL ŞÖBƏSİ MÜDÜR MÜAVİNİYAPYAP29.09.2010
HƏSƏNOV OKTAY ƏLİRZA23.02.1954BAKI DÖVLƏT İQTİSADİYYAT VƏ HUMANİTAR KOL. DİREKTOR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ11.10.2010
ORDUXANOV NİYAMƏDDİN ORDUXAN11.08.1977BAXCP SƏDRİNİN MÜAVİNİBAXCP"İSLAHAT" BLOKU29.09.2010