Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

43 SUMQAYIT ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BABAYEV MUXTAR BAHADUR16.10.1967"AZƏRİKİMYA" İSTEHSALAT BİRLİYİNİN BAŞ DİREKTORUYAPYAP28.09.2010
ƏHMƏDZADƏ İBRAHİM ZABİT05.07.1975İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ30.10.2010
ƏKBƏR SÜLHƏDDİN BAYRAM02.08.1960"MÜSAVAT" PARTİYASI MƏCLİSİNİN SƏDRİMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU06.10.2010
ƏLİ-ZADƏ MƏMMƏD İSA01.06.1951DEMOKRATİK AZƏRBAYCAN DÜNYASI PARTİYASININ SƏDRİDADPDADP30.09.2010
KƏRİMOV KƏRİM MƏMMƏD HƏSƏN20.02.1966SAHİBKARBQP"İSLAHAT" BLOKU04.10.2010
QURBANOV QUBAD SÖHBƏT20.11.1959SUMQAYIT ŞƏH.SUPER FOSFAT ZAV. BAŞ MÜHASİBBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
MUSAYEV ARZU CAMAL10.05.1964"ADİSP" SUMQAYIT TƏŞKİLATININ SƏDRİ,İCTİMAİ ƏSASLARLAADİSP"DEMOKRATİYA" BLOKU09.10.2010
RZAYEV ELŞAD SALMAN01.09.1963SUMQAYIT ŞƏHƏR,"ÜMİD" PARTİYA TƏŞKİLATININ SƏDRİÜMİD"QARABAĞ" BLOKU05.10.2010