Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

42 SUMQAYIT IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AĞAYAROV OQTAY HÜSEYNQULU01.05.1958"REYAD-RENTA" ŞİRKƏTLƏR BİRLİYİ "KLASSİK" FİRMASI, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010
BEHBUDOV FƏRHAD SƏFƏR01.08.1956İŞSİZMMPMMP13.10.2010
ƏLİYEV İLQAR ELXAN27.05.1970AZAD SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
ƏLİYEVA CAHAN ŞABAN12.07.1961S.RÜSTƏMOV ADINA UŞAQ İNCƏSƏNƏT MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMƏVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU13.10.2010
FƏTTAYEV MİRMAHMUD MİRƏLİ15.09.1956KLASSİK XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASININ SƏDRİ - İCTİMAİ ƏSASLARLAKXCPKXCP28.09.2010
HEYDƏROVA SƏYARƏ RÖVŞƏN12.08.1974İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
QASIMLI MUSA CƏFƏR28.10.1957BDUAVROPAVƏAMERİKAÖLKƏLƏRİNİNYENİVƏMÜASİRTARİXİ KAFED. PROF.BİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010
QASIMOV MƏZAHİR HÜSEYN02.01.1947FƏRDİ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİAMİPAMİP05.10.2010
MƏMMƏD ELÇİN MƏMMƏD14.02.1978SUMQAYIT GƏNC-NİN HUQUQİ MAARİFLƏN. İÇTİMAİ BİRLİYİNİN PREZBİTƏRƏFÖZÜ03.11.2010
MƏMMƏDOV SƏLİM MÜSÜ01.01.1952SUMQAYIT İSTİLİK İDARƏSİ, MEXANİKBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
SADIQOV TƏVƏKGÜL MƏMMƏDƏLİ21.08.1953DADP SƏDR MÜAVİNİDADPDADP04.10.2010