Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

40 KƏPƏZ IKINCI (GƏNCƏ) SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBASOV RƏŞİD ƏSƏD09.11.1968İŞSİZVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU18.10.2010
ƏFƏNDİYEV AYAZ VİLADDİN11.10.1973İŞ ADAMIBQP"İSLAHAT" BLOKU11.10.2010
İMANLI SALMAN MƏHƏMMƏD23.11.1955SAHİBKARÜMİD"QARABAĞ" BLOKU15.10.2010
QULİYEV MUSA İSA25.11.1961AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP28.09.2010
MƏLİKOV VAQİF SİRAC18.11.1956GƏNCƏ ŞƏHƏRİ, 32 SAYLI ORTA MƏKTƏB, FİZİKİ TƏRBİYƏ MÜƏLLİMİBİTƏRƏFÖZÜ07.10.2010
ORUCOV RAMİZ MƏCİD01.05.1952DADP SƏDRİNİN İCTİMAİ-SİYASİ İŞLƏR ÜZRƏ MÜAVİNİDADPDADP08.10.2010
TAĞIYEV AĞASI ƏMRAH21.04.1947TƏQAÜDÇÜKXCPKXCP10.10.2010