Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

37 NIZAMI BIRINCI (GƏNCƏ) SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABBASOV AYDIN ABBAS26.08.1976MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIBİTƏRƏFTƏŞƏBBÜS QRUPU30.09.2010
MƏMMƏDOV ŞAHİN HƏMİD08.06.1957GƏNCƏ Ş. İH-DƏ MKTİB-NİN RƏİS MÜAVİNİYAPYAP27.09.2010
SADİQ ÇİNGİZ DƏMİR05.01.1944TƏQAÜDÇÜ, AZƏRBAYCAN TƏRƏQQİ PARTİYASININ SƏDRİTƏRƏQQİTƏRƏQQİ24.09.2010
TAĞIYEV CƏMŞİD TAĞI01.01.1957GƏNCƏ Ş. İH-DƏ MKTİB-NİN ƏHALİYƏ XİDMƏT İDARƏSİNDƏ BRİQADİRBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
ZEYNALOV OQTAY QƏMBƏR17.10.1938TƏQAÜDÇÜMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU10.10.2010