Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

36 XƏTAI DÖRDÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
CAVADOV FƏRƏMƏZ ŞƏMSİ22.10.1954LAÇIN FİRMASI, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010
GÜLALIYEV OQTAY ƏLİGÜŞAD27.06.1972DEMOKRATİK İSLAHATLAR UĞRUNDA CƏMİYYƏT, SƏDRKXCPKXCP12.10.2010
HÜSEYNOV ANAR VALEH13.09.1979İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010
MÜRSƏLLİ İLHAM TARİQ05.06.1982"AZƏRNEFTYAĞ" NEZ, TEXNOLOJİ NASOSLARA NƏZƏRƏTÇİ (MAŞİNİST)BİTƏRƏFÖZÜ09.10.2010
SEYİDOV SƏMƏD İSMAYIL18.01.1964AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ, REKTORYAPYAP30.09.2010
ZEYNALOVA SİTARƏ MEHDİ20.08.1959İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ04.10.2010