Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

35 XƏTAI ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AĞAZADƏ İQBAL FEHRUZ18.09.1968MİLLƏT VƏKİLİÜMİD"QARABAĞ" BLOKU22.09.2010
İMANOV İLQAR RAFİK20.04.1969İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
KƏRİMOV RÜSTƏM HƏSƏN06.03.1973EUROPEAN TOBACO-BAKU ASC, TEXNİKİ-TƏMİR MENECERBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
QƏDİROV ELVİN ƏVƏZ01.04.1981ƏHMƏDLİ BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜYAPYAP01.10.2010
MİRZƏYEV CANMİRZƏ İSMAYIL08.03.1956HƏRBİ TƏQAÜDÇÜBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
SƏMƏDBƏYLİ AQİL HƏBİB15.09.1968BABP-NIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN SƏDRİBİTƏRƏF"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU11.10.2010