Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

34 XƏTAI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
AĞAEVLİ ƏLİ İSA HACI OĞLU02.04.1963HÜQUQ İQTİSADİ VƏ SOSİAL TADQİQATLAR MƏRKƏZİ, DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
ƏHMƏDOVA GÜLƏR MİKAYIL QIZI20.08.1965AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİS, DEPUTATYAPYAP05.10.2010
ƏLİRZAYEV ƏLİ QƏNBƏRƏLİ OĞLU30.03.1945ADİU. PROFESSOR, KAFEDRA MÜDİRİYAPDADP02.10.2010
ƏLİYEV TEYYUB QƏNİ OĞLU16.09.1949AZƏRBAYCAN NEFT AKADEMİYASI, DOSENTATP"İSLAHAT" BLOKU07.10.2010
HƏSƏNOV MƏHƏRRƏM İSRAİL OĞLU16.07.1962XƏTAİ RAYON BƏLƏDİYYƏSİ, ÜZVAMİPAMİP07.10.2010
HƏSRƏT AZƏR HACIQULU OĞLU03.08.1968FƏRDİ SAHİBKARBİTƏRƏFÖZÜ05.10.2010
HÜSEYNOV ZAKİR HÜSEYN OĞLU05.07.1956AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK PARTİYASININ, SƏDR MÜAVİNİADP"QARABAĞ" BLOKU02.10.2010
İBRAHİMOV CƏLAL AĞARZA OĞLU02.03.1976FƏRDİ İŞBİTƏRƏFÖZÜ02.10.2010
MƏHSİMOVA GÜLNİSƏ ƏLİSULTAN QIZI12.12.1951TƏQAÜDÇÜAKPÖZÜ12.10.2010
MƏMMƏDOV BÖYÜKBALA MUSA OĞLU21.02.1947TƏQAÜDÇÜALP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU12.10.2010
MURADOV ALİK FUAD OĞLU02.12.1958İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
NƏSİBLİ NƏSİB LOĞMAN OĞLU05.09.1956MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI, PROFESSORMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU05.10.2010