Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

33 XƏTAI BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ALLAHVERDİYEV ROMAN SƏLİMXAN07.10.1984"SİD" HÜQUQ FİRMASI, HÜQUQ MƏSLƏHƏTÇİSİBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010
BAYRAMOV MƏHƏMMƏD BAYRAM01.01.1963AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ, İNZİBATİ BİNA VƏBİTƏRƏFÖZÜ08.10.2010
ƏLİYEV XANŞƏRƏF ƏLİ23.08.1952İŞLƏMİRVİP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU12.10.2010
QƏHRƏMANLI FUAD ƏLİ21.01.1975AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASI, SƏDR MÜAVİNİAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU11.10.2010
MƏMMƏDLİ ZƏLİMXAN ADİL17.07.19576 SAYLI ŞƏHƏR POLİKLİNİKASI, HƏKİM-STAMATOLOQKXCPKXCP08.10.2010
MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL25.06.1945AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, MİLLƏT VƏKİLİYAPYAP27.09.2010
NOVRUZOV ƏDNAN TOFİQ19.04.1963AZƏRBAYCAN MİLLİ İSTİQLAL PARTİYASI, MƏRKƏZİ ŞURANIN SƏDRİAMİPAMİP11.10.2010
SƏFƏROV NAMİZƏD HEYDƏR10.01.1955FƏRDİ HÜQUQİ YARDIM FƏALİYYƏTİ, NÜMAYƏNDƏBİTƏRƏF"QARABAĞ" BLOKU12.10.2010