Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

31 SURAXANI IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABIYEV ƏHƏD MİKAYIL15.01.1958AZ. RES. MİLLİ MƏCLİS. MİLLƏT VƏKİLİYAPÖZÜ11.10.2010
BAĞIROV RAMAZAN RUHULLA20.03.1979"YENİ AZƏRBAYCAN NAMİNƏ" QƏZETİ, BAŞ REDAKTORYAPÖZÜ08.10.2010
ƏHMƏDOV MEHDİ ƏHMƏD15.08.1967"QƏLƏBƏ" ƏLİLLƏR CƏMİYYƏTİ. SƏDRYAPÖZÜ06.10.2010
ƏLƏKBƏROV ƏZİZ YUSİF05.10.1960AMEA-SI FOLKLOR İNSTİTUTU. APARICI ELMİ İŞÇİYAPÖZÜ06.10.2010
ƏLİYEV ETİBAR QASIM01.03.1965AMEA-SI FƏLSƏFƏ SOSİOLOGİYA VƏ HÜQUQ İNST. BÖYÜK ELMİ İŞÇİBQP"İSLAHAT" BLOKU08.10.2010
ƏLİYEV HÜRRÜ ƏLİMURAD26.04.1972İŞLƏMİRBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
ƏLİYEV TALEH MƏHƏMMƏD10.01.1976ÜMİD PARTİYASI, SƏDR MÜAVİNİÜMİD"QARABAĞ" BLOKU13.10.2010
HACIYEV HAFİZ ƏLƏMDAR16.04.1956MÜASİR MÜSAVAT PARTİYASI. SƏDRMMPMMP13.10.2010
HƏSƏNOVA SEVDA QAÇAY08.08.1970ANS ÇM MEDİYA YAYIM ŞİRKƏTİ, BAŞ DİREKTORBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
KƏRİMLİ ƏLİ ƏMİRHÜSEYN28.04.1965AZƏRBAYCAN XALQ CƏBHƏSİ PARTİYASI. SƏDRAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU08.10.2010
QULİYEV FƏRƏC İBRAHİM22.12.1962MİLLİ DİRŞƏLİŞ HƏRƏKATI PARTİYASI. SƏDRPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ06.10.2010
ORUC FƏYYAZ İLYAS10.11.1974İŞLƏMİRALP"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU13.10.2010
ORUC VÜQAR ƏLÖVSƏT27.10.1975MİLLİ QURTULUŞ PARTİYASI, BAŞQANMQPKXCP11.10.2010