Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

30 SURAXANI BIRINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ASLANOV ARİF ÇİNGİZ07.02.1973HÖVSAN BƏLƏDİYYƏSİNDƏ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
ƏLİ-ZADƏ ARZUXAN BAXŞƏLİ18.03.1965AMİP BAŞ KATİBİ. BAKIXANOV BƏLƏDİYYƏSİNİN ÜZVÜAMİPAMİP18.10.2010
FƏTƏLİYEVA SEVİNC HƏBİB17.08.1979BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ İ KAFEDRA MÜDİRİYAPYAP03.10.2010
HACILI ARİF MUSTAFA22.01.1962MÜSAVAT PARTİYASININ İCRA APARATININ RƏHBƏRİMÜSAVAT"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU16.10.2010
İSMAYILOV ELDAR İSMAYIL07.06.1960MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010
MEHDİYEV VAZEH BƏHRAM24.06.1983"GÜNDƏLİK BAKI" QƏZETİNİN BAŞ REDAKTOR MÜAVİNİVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU13.10.2010
PAŞAYEV ARİF FƏXRƏDDİN15.05.1959ÜMİD PARTİYASI SƏDRİNİN MÜAVİNİÜMİD"QARABAĞ" BLOKU13.10.2010
RÜSTƏMOV AYAZ PƏNAH08.10.1959İDRAK MMC DƏ ŞÖBƏ MÜDİRİBİTƏRƏFÖZÜ13.10.2010