Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

3 BABƏK-KƏNGƏRLI-NAXÇIVAN SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
BAYRAMOV NURƏDDİN MƏCİD30.11.1958BABƏK RAYON ŞIXMAHMUD KƏND ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMKXCPKXCP12.10.2010
QULİYEV NƏRİMAN QƏHRƏMAN18.09.1961KƏNGƏRLİ RAYON SUVARMA SİSTEMLƏR İDARƏSİNİN RƏİSİYAPÖZÜ30.09.2010
MAHMUDOV SƏDAQƏT ƏKBƏR13.07.1955BABƏK RAYON ŞƏKƏRABAD KƏND ORTA MƏKTƏBİNİN DREKTORUYAPÖZÜ30.09.2010
MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN28.10.1955AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQI KONFEDERASİYASININ SƏDRİBİTƏRƏFÖZÜ28.09.2010
SEYİDOV MİRAĞA TƏVƏKKÜL05.12.1958"ƏLİLLƏR" QƏZETİNDƏ MÜXBİRBİTƏRƏF"QARABAĞ" BLOKU01.10.2010