Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

29 SƏBAIL SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ABDULLAYEV ELBRUS DİLƏNÇİ23.09.1954NƏSİMİ RAYONU, GƏNCLƏR VƏ İDMAN İDARƏSİNİN RƏİSİYAPÖZÜ13.10.2010
ABDULLAYEV ELŞAD MÜZƏFFƏR17.10.1971SƏBAİL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ MƏSLƏHƏTÇİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ13.10.2010
HƏSƏNOV SADİQ HÜSEYN21.07.1963XƏZƏR DƏNİZ DONANMASI- MÜHƏNDİSADP"QARABAĞ" BLOKU08.10.2010
HÜSEYNOV RƏŞİD MƏCİD24.04.1952İÇƏRİŞƏHƏR TİKİNTİ VƏ BƏRPA MMC-NİN DİREKTORUYAPYAP05.10.2010
KƏRİMOV HƏSƏN HÜSEYN28.05.1954AXCP-NİN ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİAXCP"AXCP-MÜSAVAT" BLOKU18.10.2010
QURBANOV FAİQ YUSİF10.01.1980SƏBAİL RAYON GƏNCLƏR VƏ İDMAN İDARƏSİ RƏİS MÜAVİNİPARTİYALIĞI GÖSTƏRİLMƏYİBÖZÜ13.10.2010
MƏMMƏDOV EYVAZ ÇƏRKƏZ04.07.1967FƏRDİ SAHİBKARBİTƏRƏF"İSLAHAT" BLOKU09.10.2010
MƏMMƏDOV NAMİQ MƏMMƏDHƏSƏN12.07.1953FƏRDİ SAHİBKARBİTƏRƏF"İNSAN NAMİNƏ" BLOKU13.10.2010
MURADOV FUAD RAUF22.07.1979AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİS, MİLLƏT VƏKİLİBİTƏRƏFÖZÜ30.09.2010