Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

28 SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
ƏLƏSGƏROV HÜSEYNQULU ADİL02.11.1964192 SAYLI ORTA MƏKTƏB, DİREKTORYAPYAP03.10.2010
QULİYEV ELDAR ALLAHYAR26.07.1951MİLLİ MƏCLİSİN AQRAR-SİYASƏT KOMİSSİYASININ SƏDR MÜAVİNİBİTƏRƏFÖZÜ27.09.2010
QULİYEV TELMAN NÜSÜRƏT29.09.1971MÜVƏQQƏTİ İŞSİZBQP"İSLAHAT" BLOKU03.10.2010
SADIXOV RAMİZ YUSİB08.01.1966İŞSİZBİTƏRƏFÖZÜ06.10.2010