Seçilmiş deputatlar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

27 SABUNÇU IKINCI SEÇKI DAIRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülməQeydə alınma tarixi
QULİYEV QALİB NÜSRƏT09.05.1945İŞSİZVHP"DEMOKRATİYA" BLOKU10.10.2010
SALAHZADƏ QALİB ASLAN02.10.1953BİLGƏH BƏLƏDİYYƏSİNDƏ HÜQUQŞÜNASYAPYAP01.10.2010
ZEYNALOV FƏRRUX MƏMMƏDNƏBİ04.05.1942MİLLİ MƏCLİS, DEPUTATBİTƏRƏFÖZÜ01.10.2010
ZEYNALOVA MEHRİBAN HEYDƏRƏLİ23.08.1955"TƏMİZ DÜNYA " QADINLARA YARDIM İCTİMAİ BİRLİYİ SƏDRBİTƏRƏFÖZÜ12.10.2010